Erhan Yüksek

Psikiyatri

Randevu al İletişim

Hakkımda

Birkaç kelime ile…

Uzm. Dr. Erhan Yüksek, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Cerrahapaşa Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır.

Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Ruh sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde çalışarak Psikiyatri Uzmanlığına hak kazanmıştır.

Şanlıurfa da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM) sorumlusu olarak görev yapmıştır. Buradaki görevi sırasında mülteci kapındaki savaştan etkilenmiş insanların ruhsal sorunlarının onarılması için de çalışmıştır.

”Yüzden Duygu İfadelerinin Tanınması” ile ilgili çalışmalar yürütmüş. Bu konuda çeşitli makaleleri uluslararası hakemli dergilerde basılmıştır.

Çeşitli yurt içi ve yurt dışı bilimsel kongreye katılmış ”Yüzden Duygu İfadelerinin Tanınması” ve “Bilimsel makalelerin nasıl hazırlanması gerektiği” konularında konuşmalar yapmıştır.
Tez Konusu: Şizofreni Hastalarında EKT Öncesi ve Sonrası Peroksizom Proliferatif Aktivatör(PPAR) Gama Reseptör Aktivitesinin Karşılaştırılması.

Biyografi:

Sertifika ve Katılım belgeleri:

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi, 2013
Psikanaliz seminerleri, Psike İstanbul, 2011-2012
Klinik Araştırma Metodolojisi Eğitim Programı, 2012
Şiddet ve agresyon Tedavisinde Psikotrop İlaç Kullanım İlkeleri, 2012
Şiddet Davranışı Bilişsel Davranışçı Kurama Göre yaklaşım, 2012
Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Tedavi
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışma Rehberi Eğitimi, Sağlık Bakanlığı
Bilinç Dışı ve ‘Kral Yolu’,TPD 2013
Bağlanma Kuramı ve Mentalizasyon, TPD, 2013
Cinsel İşlev Bozuklukları, TPD
Sosyal Zihin, TPD
Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu , TPD, 2011
Psikiyatride Hipnoterapi, TPD ,2011
Katıldığı Kongreler:

Psikofarmakoloji Tedavi Güncelleme Toplantısı 2012
TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 201248.Ulusal Psikiyatri Kongresi 201227th ECNP Congress 18-21 October 2014. Berlin, Germany.
28th ECNP Congress 29 August-1 September 2015. Amsterdam, The Netherlands
51. Ulusal Psikiyatri kongresi 20157. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi 20158. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi 2016.
Makaleler:

Differential effects of clozapine and risperidone on facial emotion recognition ability in patients with treatment-resistant schizophrenia G Gultekin, Erhan Yuksek, T Kalelioglu, A Bas, Tbas,A Duran Journal Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Volume 27, 2017 – Issue 1
Facial emotion recognition in psychiatrists and influences of their therapeutic identification on that ability M.Dalkırana, G.Gultekin, Erhan Yuksek, N.Varsak, H.Gule, M.Emul Comprehensive Psychiatry Volume 69, August 2016, Pages 30-35
The Influences of Whole Brain Radiotherapy on Social Cognition and Association with Hippocampal and Frontal Dosimetry Erhan Yuksek, S Eroz, A yassa, D akturk, F Zakirov, F Akcam,M Emul Psychiatric Quarterly December 2015, Volume 86, Issue 4, pp 533–543
Facial emotion recognition in male antisocial personality disorders with or without adult attention deficit hyperactivity disorder.Bagcioglu E, Isikli H, Demirel H, Sahin E, Kandemir E, Dursun P, Erhan Yuksek, Emul M. Compr Psychiatry. 2014 Jul;55(5):1152-6.
Psikiyatri Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Erhan Yüksek, AS Kani, V Çeri, M Toprak, E Yıldız, CA Poyraz, M Emül Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2014;4(1):12-17
Psychopathy and facial emotion recognition ability in patients with bipolar affective disorder with or without delinquent behaviors H demirel, D yesilbas, Erhan Yuksek, Saliustaoglu, M Emul. Comprehensive Psychiatry Volume 55, Issue 3, April 2014, Pages 542-546
Erişkin Yaşta Cinsel İstismara Uğramış Bireylerde İçselleştirilmiş Damgalama ve Psikopatoloji Arasındaki İlişki A Sözen , T Özgür , Ç Elçi , P Bakır , H Efil , Erhan Yüksek, N cansunar, M Emül Journal Of Mood Disorders ArşivCilt 3, Sayı 2
Yaşlı İstismarı Hakkında Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeyi,Tutumları ve İlişkili Değişkenler Erhan Yüksek, Y Taylan, G Aydın, S Yaman, M Atasoy, F Taş, P Gökdogan, S Tümtürk, H Yavuzer, M Emül Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2013;3(2):5-12
Psikiyatri Stajını Tamamlamış Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri MD Varkal, Erhan Yüksek, ÖF Demirel, N Çağlar, N Eliüşük, P Gökdoğan, EN Özmansur, M Emül Journal Of Mood Disorders Arşiv Cilt 2, Sayı 3
Sözel Sunumları:

The views of medical students about psychiatry clerkship education, 48. The National Congress of Psychiatry S 15, Bursa, 2012
Şizofreni Hastalarında Peroxızome Prolıferator Actıvated Receptors Gamma Actıvıtesı’nın Ekt Öncesı ve Sonrası Karşılaştırılması 51. Ulusal psikiyatri kongresi
Poster Sunumları:

Antidepressant Induced Manic Switch and Hyponatremia in the Elderly, Psikofarmakoloji Tedavi Güncelleme Toplantısı 2012
Vitamin D level in schizophrenia and association with metabolic syndrome parameters Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
Dream anxiety levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome. 8.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
Case report –Varenicline induces manic shift in a depression patient, 58. Uluslararası Psikiyatri Kongresi
Change in facial emotion recognition ability after electrical stimulation of the human amygdala: preliminary results 27th ECNP Congress 18-21 October 2014.Berlin, Germany. (CDE Awards)
Bılateral talamik infarkt sonrasında gelışen psikotik özellikli mani olgusu; PB- 14251. Ulusal psikiyatri kongresi
Subjektif unutkanlık ve erken evre alzheımer demansı hastalarında aleksitimik özellıklerin karşılaştırılması PB-066, 51. Ulusal psikiyatri kongresi
Assessment of patients with morbid obesity prior to bariatric surgery (sleeve gastrectomy) 28th ECNP Congress 29 August-1 September 2015
Presence of fragmented QRS complexes in patients with bipolar disorder; manic episode 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
Comprarison of neuropsychological test battery on patients with schizophrenia before and after ECT 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. UluslararasıÇocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyum
Schizophrenia and fragmented QRS 29th ECNP Congress 2016
Neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratios as inflammation markers for delirium. 29th ECNP Congress 2016

Konuşmalar

Asistanlık Döneminden İtibaren Uluslararası Yayına Nasıl Sahip Olunur? Etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmanın yöntemleri, Yayına engel ve reddedilmeye yol açan planlama, istatistik, uygulama, yazma hatalarının önüne nasıl geçilir? 7.UPK
TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri, Araştırma Makalesi Yazma Deneyimi. TPD İstanbul Şubesi 21 Kasım 2015 Cumartesi
Psikiyatride DNA hasarı için yeni biyomarkerlar 7. UPK.
Sosyal Biliş, Yüz İfadesinden Duygu Tanıma ve Psikiyatri (Bana yalan söylediğini yüzünden anladım) 5. UPK
Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

Türkiye Psikiyatri Derneği
Türk Tabipler Odası

Okullar / Eğitimler

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2004/2010
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD. 2011/2015

Deneyimler

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
 • Şanlıurfa Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu

Hastalıklar

 • Majör Depresif Bozukluk
 • Psikotik Bozukluklar
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Atak
 • Panik Bozukluğu
 • Agorafobi
 • Sosyal Fobi
 • Özgül Fobi
 • Sınav Kaygısı
 • Cinsel Travmalar
 • Demans
 • Yas (Matem)
 • Vajinismus
 • Erken Boşalma
 • Şizofreni
 • Bipolar Bozukluk
 • Evlilik Sorunları
 • Yeme Bozuklukları
 • bulimia
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Madde Kullanımıyla İlişkili Bozukluklar
 • Kumar Bağımlılığı
 • HİPOKONDRİYAZİS
 • NARKOLEPSİ
 • OTİZM
 • SOMATAFORM BOZUKLUKLAR
 • NİKOTİN (SİGARA) BAĞIMLILIĞI
 • OBEZİTE(ŞİŞMANLIK)
 • TRİKOTİLOMANİ(SAÇ KOPARMA HASTALIĞI)
 • KLEPTOMANİ (ÇALMA HASTALIĞI)
 • KUMAR BAĞIMLILIĞI
 • TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
 • Çocuklukta yaşanan taciz ile ilgili travma sonrası stres bozukl
 • Aile içi şiddet ile ilgili travma sonrası stres bozukluğu
 • Kazalar ile ilgili travma sonrası stres bozukluğu
 • Saldırı, tecavüz, işkence ile ilgili travma sonrası stres bozukl
 • Afetler (deprem, sel, yangın) ile ilgili travma sonrası stres bo
 • Savaşlar, patlamala ile ilgili travma sonrası stres bozukluğu
 • Hezeyanlı Bozukluk
 • Batıl İtikatlar, Uğurlu, Uğursuz Sayılar ve Renkler ile ilgili s
 • Biriktirme ve Saklama Kompulsiyonları
 • Dokunma Kompulsiyonları
 • Sayma Kompulsiyonları
 • Simetri/Düzen Obsesyon ve Kompulsiyonları
 • Dini İçerikli Obsesyonlar
 • Cinsel İçerikli Obsesyonlar
 • Kuşku obsesyonu ve Kontrol Kompulsiyonu
 • Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonu
 • Yutma Fobisi
 • Araba Kullanma Fobisi
 • Gökgürültüsü ve Fırtına Fobisi
 • Kan ve Yaralanma Fobisi
 • Performans Kaygısı
 • Uçak Fobisi
 • Yükseklik Korkusu
 • Hayvan Fobisi
 • Asansör Fobisi
 • MR Fobisi
 • Kapalı Alan Fobisi (Klostrofobi)
 • Atipik Depresyon
 • Melankolik Özellikli Majör Depresyon
 • Psikotik Özellikli Majör Depresif Bozukluk
 • Katatonik Özellikli Majör Depresif Bozukluk
 • Distimik Bozukluk
 • Geriatrik Depresyon(Yaşlı Depresyonu)
 • Aneroksiya nervosa

Sosyal medya hesapları

İletişim

Özel Çakmak Erdem Hastanesi

Alemdağ Cad. Sezer Sk. No:3-5 Ümraniye - İstanbul
Ümraniye, İstanbul
Doktoru ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Bilişsel Davranışçı Terapi
Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği
Cinsel Terapi
Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği
Madde Bağımlılığı
Bağımlılık Terapisi
Evlilik Terapisi
Anksiyete Bozukluğu Tedavisi
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Tedavisi
Bağımlılık Tedavisi
Cinsel İktidarsızlık Tedavisi
Yas Terapisi
Normal Randevu

Hasta görüşleri

Hizmet olarak çok memnunum.Panik atak şikayetimle gittim.Yaptığım görüşmelerde sorularıma cevap verdi.Kendisi çok ilgili.Tedavi sürecindeyim.Yaklaşık 2 ay oldu.Hem görüşmeler sırasında hem de görüşme sonrasında ne zaman arasam geri dönüş yapıyor.Çok memnunum.Görüşmeler süre olarak da çok uygun.Çok memnunum.
Hasta
Hasta
Erhan Bey'in bizim gözümüzde çok iyi bir doktor.İlgili ve alakalı.Her gittiğimizde memnun kaldık.Çocukla iletişimi on numara.Kısa bir ara verdik .Önümüzdeki ay tekrardan devam edeceğiz.İlgi,alakası ve takibinden memnun kaldık.Tedavi sonucunda her şey şu an olumlu ilerliyor.
Hasta
Hasta
Kendisinden oldukça memnunum.Ben gittiğimde başka bir hastanenin vermiş olduğu ilaçları kullandığımdan yan etki yapmıştı.Erhan Bey'in verdiği ilaçlar beni rahatlattı ve normale döndürdü.Bende duygu durum bozukluğu vardı.Bipolarım.1 yıldır düzenli olarak gidiyorum ve son derece memnunum.İlk gittiğimdeki beni tedavi edişi benim için en önemlisiydi .Çünkü ilk gittiğimde çok kötüydüm.
Hasta
Hasta
En son aradığım doktoru buldum diyebilirim.Hem ilaç tedavisi hem de konuşarak terapi aldım ve dönem dönem kontrole gidiyorum,gayet memnunum.OKB hastasıyım.Takıntılarım vardı uzun zamandan beri ama şimdi hem konuşarak hem de ilaç tedavisi olarak destekleyici oldu.Şimdi kendimi daha rahat ve daha güvende hissediyorum.Samimi olması, daha içten biri olduğundan kendimi daha yakın hissediyorum.Bir doktor gibi değil bir abi-kardeş gibi yaklaşıyor.
Hasta
Hasta
Erkek kardeşim Çakmak Erdem hastanesinde yoğun bakıma alındı.Doktorlar 3 gün ümit yok dediler, sonra psikiyatri doktoru Erhan Bey'in görmesini istediler.Kalıcı olabilir, geçici olmayabilir dediler.Fakat Erhan Bey'in verdiği ilaçlarla, ilaçtan ötesi ilgi ve alakasıyla kardeşimi koskoca hastanede ayağa kaldıran Erhan Bey oldu.Böyle bir doktorla tanıştığım için minnettarım.Allah 1000 kere razı olsun,ilgi ve alakasını hiç eksiltmedi. Kardeşim hastaneden taburcu olduktan sonra halen daha kardeşimle ilgilenmektedir.Hastaneden çıktıktan sonra kontrole gittiğimizde 70 yaşındaki, anneme ve babama saygı ve ilgi gösterdiği için kendisine çok teşekkür ederiz.Mükemmel,harika,dörtdörtlük bir doktor Erhan Bey.Erhan Bey'e teşekkürler kardeşime, anneme ve babama gösterdiği ilgiden dolayı.Tedavimiz devam etmekte.
Hasta
Hasta
Araştırarak gitmiştim Erhan Bey'e. İyi bir doktor. İyi gelmişti bana çok memnun kaldım. Anlatımları çok güzel, çok iyi olan bir psikiyatr. Tedavimden olumlu sonuç aldım. Şu an devam etmiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Tavsiye üzerine gittik Erhan Bey'e. Takibi iyi, tedavi sürecimiz bitti şu an için. Tedavi süresince bize destek oldu. Kafamıza birşey takıldığında arayıp sorabildik. Şahsi numarasını da paylaştı bizimle. Tedavimiz olumlu sonuçlandı.
Hasta
Hasta
Doktor arayışı içerisindeydim. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine gittim Erhan Bey'e. Hastalarına yaklaşımı ve destek olması özelliklerinden dolayı Erhan Bey'i seviyoruz. Oğlum da başladı kendisine. Memnunuz kendisinden. Değişik ilaçlar denedik ama en sonunda doğru ilacı bulduk. İlgili biri kendisi. Şu an hala devam ediyorum kendisine.
Hasta
Hasta
Daha önce birkaç arkadaşım daha gitmişti Erhan Bey'e. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine gittim. Bana verdiği ilaçlar çok iyi geldi. Tedavim 1 sene boyuca devam edecek. Memnunum kendisinden.
Hasta
Hasta
Ben doktorumdan memnunum. Hastaneye sürekli gittiğimiz için hastaneden kendisini bize önerdiler. Oğlumu da götürdüm kendisine, kendi çocuğu gibi ilgileniyor. Şahsi numarası da var bizde, birşey olduğu zaman görüşüyoruz kendisi ile. Ben tedavime devam ediyorum. Düzeldim ve olumlu sonuçlar aldım.
Hasta
Hasta
Tavsiye üzerine gittim kendisine. Gerçekten iyi bir doktor. Çok yardımcı oldu bana. Efendi bir psikiyatr. Hastasıyla yakında ilgilenen bir doktor. 5-6 ay tedavi gördüm ve olumlu sonuç aldım.
Hasta
Hasta
Erhan Bey'in uzmanlık alanında çok iyi olduğunu duyduk. İşyerinde benim sorunlarım vardı. Şirkette mobbing olayları oldu, bu durumdan dolayı tercih ettim ben Erhan Bey'i. Bana çok iyi davrandı, hastanedeki herkes de güleryüzlüydü yardımcı oldu herkes. Davranışları, beni dinlenmesi, çözüm odaklı olması, bena kendimi bir hasta gibi hissettirmedi. Kendimi rahat ifade edebildim. Çok yardım etti bana kendisi. Beni çok destekledi. Kafamda bir sürü soru vardı uykusuz gecelerim bile oluyordu ağır şeyler yaşadım. İnsan her yerde başarılı olamıyor, en ufak şeylerde bile yardım gerekiyor. Bana çok yardımcı oldu. Her zaman gidiceğim bir insan. Geleceğini çok iyi görüyorum. Keşke bütün doktorlar Erhan Bey gibi olsa. Empati kurma yeteneği de yüksek. En iyi ve en güzel şeyleri Erhan Bey için söyleyebilirim.
Hasta
Hasta
Erhan Bey'i özel bir neden dolayı tercih etmiştim. 4 ay içerisinde hedefimize ulaştık. Çok memnun kaldık. Konuşmalarında bizi rahatlatması tatmin ediciydi. Çok iyi bir doktor, biz çok memnunuz ve herkese tavsiye ediyoruz Erhan Bey'i.
Hasta
Hasta
Panik atağımı Erhan Bey sayesinde atlattım. Büyük yardımları oldu bana. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine gittim ve ben de daha sonra birçok arkadaşımı yönlendirdim. Psikiyatrist dışında bir psikolog gibi konuşarak bunun sonucunda tedavimizi olduk. Yüksek dozlu ilaçlar da vermedi. Uzak olduğu için gidemiyorum şu an. Kendisine yardımları için teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Hastanede tesadüfen gittik Erhan Bey'e. Tavrı ve ilgisi çok iyi. Henüz yeniyiz sadece 2 seans gittik.
Hasta
Hasta
Memnunum doktorumdan. Ailevi durumlarımdan dolayı sıkıntılarım vardı, bu yüzden tercih ettim. Konuşmasından memnun kaldım ve ilaçları iyi geldi. Devam ediyorum kendisine.
Hasta
Hasta

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun